Przejdź do głównej zawartości

Swastyka znaczniej i korzenie, blog o Indiach


Swastyka - co oznacza, jakie są jej korzenie?
Blog o IndiachW świecie zachodnim swastyka ogólnie reprezentuje masowe ludobójstwo i nienawiść. Jednak na długo przed tym jak symbol stał się synonimem terroru nazistów swastyka była i nadal jest symbolem pomyślności powszechnie używanym do przywołania szczęścia w wielu krajach azjatyckich.

Jeśli byłeś kiedykolwiek w Indiach czy Azji istnieje duża szansa, że ​​zauważyłeś kropkowany symbol swastyki i poczułeś się trochę nieswojo.  Jest  on malowany na wejściach i drzwiach domów i świątyń, oznaczony na sprawozdaniach finansowych, stosowany jako mandala potrzebna do odprawiania rytułałów. Swastyka to znak niezwykle szanowany w  religiach takich jak  hinduizm, buddyzm czy dżinizm,  ma sprzyjać dobrobytowi i szczęściu, z tego powodu można ją znaleźć wszędzie.
Chociaż swastyka jest historycznie znana we wszystkich zakątkach globu i występuje w różnych kształtach w wielu głównych religiach świata, to uważa się, iż ów symbol pochodzi z Indii,  a konkretnie wywodzi się z Wed czyli najstarszych pism Hinduizmu.

Słowo pochodzi od sanskryckiego korzenia, swasti, które składa się z su, co oznacza „dobry” lub „dobrze”, oraz asti, co oznacza „to jest”. Ogólnie tłumaczy  się - „jest dobrze”. Słowo swasti pojawia się często w Wedach i może oznaczać dobro, pomyślność, szczęście, sukces i dobrobyt. W częściach Azji, w których buddyzm jest główną religią swastyka jest symbolem pomyślności.

Mówi się, że wcześni podróżnicy z Zachodu do Azji polubili swastykę jako znak szczęścia i zaczęli ją stosować na zachodzie. Symbol pojawił  się również we wczesnym chrześcijaństwie. Symbol nabrał jednak drastycznego nowego znaczenia, gdy został przejęty przez Hitlera i propagowany przez antysemickie grupy nacjonalistyczne w Niemczech. Swastyka szybko stała się twarzą faszyzmu w całej Europie i przekształciła się w jeden z najbardziej znienawidzonych symboli XX wieku.

Swastyka jest doskonałym przykładem tego jak jedna rzecz może mieć zupełnie inne znaczenie w różnych kulturach. Poznanie kultury danego kraju i rozmowa z mieszkańcami to świetny sposób na poszerzenie horyzontów, droga do zrozumienia świata, która pomaga wyjaśnić wszelkie nieporozumienia w zakresie lokalnych zwyczajów i przekonań.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

System kast w Indiach, kilka faktów i ciekawostek

Kasty w Indiach, system kast, o co w tym wszystkim chodzi? Indyjski system kastowy, który dzieli Hindusów na różne grupy społeczne w zależności od ich pracy i urodzenia liczy sobie według naukowców ponad 3000 lat. W systemie Hindusi są podzieleni na cztery klasy w oparciu o zasadę „varna”, co dosłownie oznacza „kolor”: braminów (klasa kapłańska); Kshatriyas (klasa rządząca, administracyjna i wojownicza); Vaishyowie (klasa rzemieślników, handlarzy, rolników i kupców); i Shudras (pracownicy fizyczni). Są też ludzie spoza systemu, w tym plemiona i Dalici, znani wcześniej jako „niedotykalni”, chociaż termin ten budzi kontrowersję. Niedotykalni w Indiach zajmują się najczęściej najbardziej nieczystymi pracami takim jak ubój zwierząt, praca w kanalizacji, sprzątanie latryn, usuwanie zmarłych zwierząt, czy pochówek i kremacja zmarłych.   Pojęcie „jati” oznaczające „narodziny” również leży u podstaw systemu kastowego i powoduje jego rozróżnienie na tysiące trudnych do zdefiniowania podgrup

Who are Aghori Babas? Controversial and mysterious monks or maybe dreadful Neckrophiles?

Aghori Baba In India, one can come across countless different denominations and sects, as well as the associated with them monks called Sadhus or Babas, who usually play the role of holy men or gurus.                                    One of the most mysterious communities in India is Aghori Baba (in Hindi Aghori means h orrible, frightful, hateful: also vile, filthy, disgusting, loathsome  ) or members of a small sect (we speak of the number of several hundred followers) who belong to the ascetic tantric movement. They are associated with posthumous rituals and cremation. Most of Aghori Baba live in cremation sites and cemeteries. They can also be found in Varanasi, where smeared with human ashes and a human skull in their hand are sometimes noticed on the ghats in Varanasi or Pasupaniath in Nepal.                                                                                    Aghora's Faith Aghoris are worshipers of Shiva deity, mainly the avatar of Bhairawa -  the form of th

Aghori Baba- Kontrowersyjni mnisi czy Nekrofile ?

A ghori Baba  W Indiach możemy spotkać się z niezliczoną ilością różnych wyznań oraz sekt, a także związanych z nimi mnichami Sadhu czy Baba, którzy penią funckę świętych mężów czy guru.                                     Jedną z najbardziej tajemniczych społeczności w Indiach są właśnie Aghori Baba (w języku hindi Aghori znaczy nieczysty) czyli członkowie nielicznej sekty (mówi się o liczbie kilkuset wyznawców) należącej do ascytecznego kierunku  tantrycznego. Są oni związani z rytułałami pośmiertnymi i kremacją. Większość Aghori Baba zamieszkaje terny miejsc kremacji oraz cmentarzy. Można ich równie spotkać w Varanasi, gdzie  posypani ludzkimi prochami  z ludzką czaszkę w dłoni są czasem spotykani na ghatach w Varanasi lub Pasupaniath w Nepalu.                                                                                    Wiara Aghori Aghori są czcicielami bóstwa Śiwy,  głównie awatara Bhairawy czyli formy boga Śiwy związanego ze śmiercią   i jego kobiecym odpowiednikiem boginią