Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z lipiec, 2020

Who are Aghori Babas? Controversial and mysterious monks or maybe dreadful Neckrophiles?

Aghori Baba In India, one can come across countless different denominations and sects, as well as the associated with them monks called Sadhus or Babas, who usually play the role of holy men or gurus.                                    One of the most mysterious communities in India is Aghori Baba (in Hindi Aghori means h orrible, frightful, hateful: also vile, filthy, disgusting, loathsome  ) or members of a small sect (we speak of the number of several hundred followers) who belong to the ascetic tantric movement. They are associated with posthumous rituals and cremation. Most of Aghori Baba live in cremation sites and cemeteries. They can also be found in Varanasi, where smeared with human ashes and a human skull in their hand are sometimes noticed on the ghats in Varanasi or Pasupaniath in Nepal.                                                                                    Aghora's Faith Aghoris are worshipers of Shiva deity, mainly the avatar of Bhairawa -  the form of th

Goa in monsoon season. Is it worth visiting?

 Is Goa worth visiting during the monsoon season? Many of you probably think of visiting Goa during the monsoon season and certainly have doubts about the idea of ​​visiting this place during this period. What does the monsoon season in Goa look like? Here are some aspects that should be considered before travelling to the smallest state of India. Monsoon season in Goa The monsoon season in Goa begins in mid - June and lasts in theory until October. However, the most torrential days fall in June and July. From August in Goa you can observe a large number of sunny days with scattered showers, often during the day or at night, after which it gets sunny. If you want to come to Goa for a longer holiday you will certainly experience many sunny days, but you will also need to buy a raincoat if you do not want to spend all your holidays in the hotel rooms. On average, in June we have 22 rainy days, 27 rainy days in July and 13 rainy days in August, which makes July the wettest month of the ye

Aghori Baba- Kontrowersyjni mnisi czy Nekrofile ?

A ghori Baba  W Indiach możemy spotkać się z niezliczoną ilością różnych wyznań oraz sekt, a także związanych z nimi mnichami Sadhu czy Baba, którzy penią funckę świętych mężów czy guru.                                     Jedną z najbardziej tajemniczych społeczności w Indiach są właśnie Aghori Baba (w języku hindi Aghori znaczy nieczysty) czyli członkowie nielicznej sekty (mówi się o liczbie kilkuset wyznawców) należącej do ascytecznego kierunku  tantrycznego. Są oni związani z rytułałami pośmiertnymi i kremacją. Większość Aghori Baba zamieszkaje terny miejsc kremacji oraz cmentarzy. Można ich równie spotkać w Varanasi, gdzie  posypani ludzkimi prochami  z ludzką czaszkę w dłoni są czasem spotykani na ghatach w Varanasi lub Pasupaniath w Nepalu.                                                                                    Wiara Aghori Aghori są czcicielami bóstwa Śiwy,  głównie awatara Bhairawy czyli formy boga Śiwy związanego ze śmiercią   i jego kobiecym odpowiednikiem boginią

Goa porą monsunową, blog o Indiach

Czy warto odwiedzić Goa porą monsunową? Goa porą monsunową                                       Wielu z Was zapewne zastanawia się nad odwiedzeniem Goa porą monsunową i z pewnością ma wątpliwości, co do pomysłu odwiedzenia tego miejsca właśnie w tym okresie.  Jak wygląda pora monsunowa w Goa? Poniżej przedstwię aspekty, które powinny być wzięte pod uwagę przed podróżą do najmniejszego stanu w Indiach.  Pora monsunowa w Goa Pora monsunowa w Goa zaczyna się w połowie czerwca i trwa w teorii do października. Jednakże, najbardziej ulewne dni przypadają na czerwiec oraz lipiec. Od sierpnia w Goa można zaobserwować dużą liczbę dni słonecznych z przelotnymi opadami deszczu często w ciągu dnia lub w nocy, po których robi się słonecznie. Jeśli ktoś chce przyjechać do Goa na dłuższy urlop z pewnością doświadczy wielu dni słonecznych, ale również koniecznością będzie zakup płaszcza przeciwdeszczowego, jeśli nie chcemy spędzić naszych wakacji w pokojach hotelowych. Średnio w  czerwcu mamy 22 dni