Przejdź do głównej zawartości

Aghori Baba- Kontrowersyjni mnisi czy Nekrofile ?

Aghori Baba 

W Indiach możemy spotkać się z niezliczoną ilością różnych wyznań oraz sekt, a także związanych z nimi mnichami Sadhu czy Baba, którzy penią funckę świętych mężów czy guru.

                                   


Jedną z najbardziej tajemniczych społeczności w Indiach są właśnie Aghori Baba (w języku hindi Aghori znaczy nieczysty) czyli członkowie nielicznej sekty (mówi się o liczbie kilkuset wyznawców) należącej do ascytecznego kierunku  tantrycznego. Są oni związani z rytułałami pośmiertnymi i kremacją. Większość Aghori Baba zamieszkaje terny miejsc kremacji oraz cmentarzy. Można ich równie spotkać w Varanasi, gdzie  posypani ludzkimi prochami  z ludzką czaszkę w dłoni są czasem spotykani na ghatach w Varanasi lub Pasupaniath w Nepalu.
                                 
                                                


Wiara Aghori

Aghori są czcicielami bóstwa Śiwy, głównie awatara Bhairawy czyli formy boga Śiwy związanego ze śmiercią  i jego kobiecym odpowiednikiem boginią Kali. Ich ascetyczny sposób życia  praktyki religijne są często postrzegane jako dążenie do osiągnięcia wyższego poziomu duchowości. Wierzą, iż  każdy bóg jest manifestacją Shivy uważanego przez nich jako jedyne bóstwo odrzucając tym samym wilobóstwo charakterystyczne dla Hinduizmu. Według baba bóg jest we wszystkim, nawet tym co powszechnie społeczeństwo uważa za nieczyste czy brudne naruszając tym samym silne w Hinduizmie tabu nieczystości. Aghori poszukują duchowego oświecenia i nie praktykują kultu bożków, zamiast tego polegają na medytacji w połączeniu z piciem alkoholu i paleniem marihuany w celu zwiększenia koncentracji. Twierdzą, że przenosi ich to na inny „poziom duchowy” i przybliża do Boga.
                                           

Kontrowersyjne praktyki religijne 

Aghori sadhu są znani z nekrofilii i innych dziwnych praktyk dotyczących zmarłych. Praktyki te polegają na medytacji nad zwłokami zmarłych, odbywaniem stosunków seksualnych z kobietami podczas miesączki na środku cmentarza, piciem krwi i moczu, jedzeniem rozkładającego się ciała ludzkiego wywołoionego z rzeki i rozsmarowywaniem ludzkiego popiołu na całym ciele. Po kremacji Aghori zbierają również kości oraz czaszki, ktore później wykorzystują do obrzędów oraz medytacji. Wszystkie te rytuały odbywają się tylko w jednym celu - aby przyjąć to, co społeczeństwo uważa za „brudne” i przekroczyć poziom duchowy  w celu dotarcia do Boga.  Aghori odrzuca  tradycyjny podział na dobro i zło całkowicie przewartościowując powszechnie przyjęty kodeks wartości. Twierdzi się, że praktyka wykonywania stosunków seksualnych pośród martwych ciał daje sadhu nadprzyrodzone moce, które pozwalają im ćwiczyć czarną magię oraz  powstrzymują ich  przed używaniem jej na innych. Wierzy się również, iż Aghori Baba znają lekarstwa na wiele nieuleczalnych chorób, jednak z powodów etycznych nie są one dopuszczone do użytku. Można również spotkać wzmianki o ich rekordzie Guinessa dotyczącego leczenia trądowatych.


                              

Pochodzenie kultu

Kult Aghori nie był obecny od bardzo dawna. Ich pochodzenie można przypisać Babie Keenaram, ascecie, który zmarł w połowie XVIII wieku, rzekomo żyjąc 150 lat. Dattatreya był założycielem adi-guru stylu życia Aghori. Uważa się, że Dattatreya była inkarnacją Brahmy, Wiisznu i Shivy, wszystkich trzech bóstw połączonych w jedno. Do tradycji Aghori należą również praktyki tantryczne, a  najważniejszym ośrodkiem pielgrzymkowym Aghoris jest aśram Kina Ram w Ravindrapuri w Varanasi. Poza tym cmentarze i miejsca kremacji są również uważane za święte tereny dla ascetów Aghori.

                             

Aghori Baba, a Naga Sadhu

Często myli się Aghori Baba z innymi podobnymi do nich z wyglądu Naga Sadhu, jednakże różnice między tymi 2 sektami są  znaczące.

1. Zarówno aghori, jak i sadhu nagi jedzą mięso, ale tylko sadhu aghori spożywają ludzkie mięso.
2. Sadhu Naga mieszkają w „Akharas” lub w Himalajach i zwykle wychodzą ze swoich kryjówek podczas festiwalu „Kumbh Mela” w Indiach, aby wziąć udział w rytualnych ablucjach w wodach Gangesu.
3. Aghori baba zwykle żyją jak koczownicy i częściej przebywają w pobliżu krematoriów, ponieważ kąpią się w popiołach z kremacji, jedzą zgniłe mięso zwłok i piją z ludzkich czaszek. Medytują także nad zwłokami, które symbolizują ich wzrost z „shava” do „shiva”
4. Sadhu Naga zwykle chodzą nago. Sadhu Aghori zwykle noszą odzież ze skóry zwierząt lub inną tkaninę przykrywającą dolną część ciała.
5. Nagowie są zwykle znani jako sadhu wojownicy i są gotowi do potyczek intelektualnych lub walki w dowolnym momencie.
Aghorowie zajmują się głównie medytacją i czarną magią.Naga Sadhu i Aghori posiadają nadludzkie moce, jednka ci drudzy wykorzystują również czarną magię oraz wiele praktyk jest związana z osobami zmarłymi. 

Mimo iż  Aghori baba wzbudzają wiele kontrowersji, a także obrzydzenie czy strach ciężko jest ich nazwać szaleńcami czy po prostu nekrofilami, byłoby to zbyt duże uproszczenie z uwagi na duchowy oraz mistyczny wymiar ich praktyk religijnych, które wykonują z całkowitym poświęceniem wyrzekając się rodziny i cakowicie doczesnego świata materialnego  wychodząc poza powszechne ramy społeczne i moralne. 

Film na U tube o Aghori Baba poniżej 
Jeśli szukasz zaufanego lokalnego biura podróży w Indiach, które miałoby zorganizować dla Ciebie wyjazd indywidualny lub grupowy zapraszam na stronę naszego polsko - indyjskiego biura podróży www.paylesstoursindia.pl

Komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty z tego bloga

System kast w Indiach, kilka faktów i ciekawostek

Kasty w Indiach, system kast, o co w tym wszystkim chodzi? Indyjski system kastowy, który dzieli Hindusów na różne grupy społeczne w zależności od ich pracy i urodzenia liczy sobie według naukowców ponad 3000 lat. W systemie Hindusi są podzieleni na cztery klasy w oparciu o zasadę „varna”, co dosłownie oznacza „kolor”: braminów (klasa kapłańska); Kshatriyas (klasa rządząca, administracyjna i wojownicza); Vaishyowie (klasa rzemieślników, handlarzy, rolników i kupców); i Shudras (pracownicy fizyczni). Są też ludzie spoza systemu, w tym plemiona i Dalici, znani wcześniej jako „niedotykalni”, chociaż termin ten budzi kontrowersję. Niedotykalni w Indiach zajmują się najczęściej najbardziej nieczystymi pracami takim jak ubój zwierząt, praca w kanalizacji, sprzątanie latryn, usuwanie zmarłych zwierząt, czy pochówek i kremacja zmarłych.   Pojęcie „jati” oznaczające „narodziny” również leży u podstaw systemu kastowego i powoduje jego rozróżnienie na tysiące trudnych do zdefiniowania podgrup

Who are Aghori Babas? Controversial and mysterious monks or maybe dreadful Neckrophiles?

Aghori Baba In India, one can come across countless different denominations and sects, as well as the associated with them monks called Sadhus or Babas, who usually play the role of holy men or gurus.                                    One of the most mysterious communities in India is Aghori Baba (in Hindi Aghori means h orrible, frightful, hateful: also vile, filthy, disgusting, loathsome  ) or members of a small sect (we speak of the number of several hundred followers) who belong to the ascetic tantric movement. They are associated with posthumous rituals and cremation. Most of Aghori Baba live in cremation sites and cemeteries. They can also be found in Varanasi, where smeared with human ashes and a human skull in their hand are sometimes noticed on the ghats in Varanasi or Pasupaniath in Nepal.                                                                                    Aghora's Faith Aghoris are worshipers of Shiva deity, mainly the avatar of Bhairawa -  the form of th