Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z czerwiec, 2020

6 peculiar festivalas and rituals celebrated in india

India is a country of incredible cultural diversity. There are so many different colourful festivals and rituals which we find  unusual from our perspective. In this post below there is a description of six interesting, controversial and peculiar festivals and rituals in India, most of which are celebrated only in certain states or parts of the Indian subcontinent. One of India's strange and interesting festivals is the third-sex festival called 1.The Koothandavar Festival, which is held annually at the turn of April and May  in Ulundurpettai taluk, Tamil Nadu. The festival lasts 18 days and is visited by  crowds of transgender and transvestite people from India and other countries around the world. This year, the festival was canceled due to a corona-virus pandemic. The first 16 days are spent celebrating, dancing, organizing beauty contests, games and seminars on HIV led by NGOs. The Koovagam festival is particularly important for members of the transgender community who worship

6 dziwnych festiwali oraz obrzędów indyjskich, blog o Indiach

Festiwale w Indiach W Indiach ze względu na bogactwo i różnorodność kulturową mamy wiele przeróżnych, kolorowych i ciekawych festiwali oraz świąt podczas których odprawiane są dziwne z naszej perspektywy rytuały i obrzędy.  W tym poście poniżej znajduje się opis 6 interesujących, kontrowersyjnych oraz osobliwych festiwali oraz obrzędów w Indiach, które w większości są obchodzone tylko w niektórych stanach lub częściach subkontynentu. Jednym z dziwnych oraz interesujących festiwali Indii jest festiwal trzeciej płci nazywany  Festiwal Koothandavar organizowany co roku na przełomie kwietnia i maja we wisoce w Ulundurpettai taluk w stanie Tamil Nadu. Festiwal trwa 18 dni i jest tłumnie odwiedzany przez osoby transpłciowe oraz transwestytów pochodzących z Indii oraz innych krajów świata. W tym roku 2020 festiwal został odwołany ze względu na pandemię koronawirusa. Pierwsze 16 dni spędza się na świętowaniu, organizowane są tańce, konkursy piękności, zabawy i seminaria na temat HIV organizow

Pushkar perła Radżastanu. Atrakcje miasteczka Pushkar, przewodnik po Pushkar

Pushkar to jedno z niepozornych małych miasteczek w Indiach, znane ze swojej duchowości jako miejsce pielgrzymek zarówno dla Hindusów, jak i Sikhów. Jest tutaj 500 świątyń poświęconych różnym bogom i jedyna w swoim rodzaju świątynia Brahmy, która każdego dnia przyciąga tysiące wiernych i turystów. Uważa się, że Puszkar jest świętym miastem, dlatego zabronione jest  tu spożywanie potraw niewegetariańskich, picie alkoholu czy całowanie w miejscach publicznych:) Pushkar słynie również z corocznych targów Camel Festival, które odbywają się na przełomie października i listopada (data co roku wyznaczana przez astrologów), ta data jest uważana za najlepszy czas na zwiedzanie Pushkar, jednak poza tym miasteczko wita turystów przez cały rok i ma wiele do zaoferowania, więc jeśli planujesz zwiedzić Rajasthan, Pushkar powinien być uwzględniony w twoim planie podróży. Nazwa Pushkar oznacza kwiat lotosu, zgodnie z bardzo interesującą legendą miasto powstało z kwiatu lotosu, który został upuszczony

Pushkar Rajasthan town with the spirit

the view from Savitri temple Pushkar is one of the inconspicuous small towns in India known for its spirituality as a place of pilgrimages both for the Hindus and Sikhs. There are more than 500 temples dedicated to different gods and one of its kind Brahma temple which attracts thousands of devotees every day.   Pushkar is believed to be a holy town therefore it is prohibited to sell non veg dishes, drink alcohol, hug and kiss in public. Pushkar is also famous for annual Camel Festival fairs which take around October and November, this date is considered the best time to visit Pushkar, however apart from this Pushkar welcomes tourists all year round and has lots of things to offer, so when you plan to visit Rajasthan Pushkar should be included in your itinerary.  Pushkar camel fairs Pushkar means lotus flower, according to a very interesting legend the town was created from a lotus flower which was dropped by Brahma, the ancient lake Sarovar had appeared miraculously. In fact the la