Przejdź do głównej zawartości

Bhang lassi, secret drink of India, blog about IndiaBHANG LASSI - WHAT IS IT?The tradition of cannabis in India is culturally embeded and the first memories of the use of the drink can be found in the Vedas about 2000 years BC, where it is presented as a divine drink - Soma. The drink is consumed, however, not only by Shiva's followers or Sadhus  for ritual or purification purposes.

The hemp drink presented in the video is a mixture of 3 ingredients - water, limes, sugar and hemps, however more popular form is a milk drink, i.e. lassi.Bhang lassi can be purchased legally in stores marked Government Shops in the state of Rajasthan (Jaisalmer, Pushkar or Udaipur) or, for example, in Varansi - popular here as blue lassi. In India, this drink is used for religious ritual purposes - it aims to put us into a state of trance, clear our mind and get rid of evil powers, for example, it is also used to entertain, for example, willingly drunk during the festival of Colors Holi. In addition, you can find references to the use of cannabis for medical purposes, effective medication for  malaria, fever or gastrointestinal problems.


Bhang lassi or Shiva drink in the city of Udaipur - the process of preparing cannabis lassi presented in the video below.Cannabis consumption in India is culturally rooted in India, therefore it is not socially condemned, however, it must be remembered that the cultivation of cannabis is illegal and punishable.

What to expect?

You need to wait about 1 to 2 hours for effects and it lasts up to 12 hours. The drink is strong, a bit psychedelic compared to smoking marijuana and can make you feel legless, so ask for  not so strong version or drink half a glass. Under no circumstances do you drink 2 glasses!

After drinking, it is best to go somewhere in a quiet place, if you are in Udaipur, I recommend restaurants with a view of the city and the lake, if Varanasi, then the ghats or a boat trip during the ceremony of giving lights to the gods  Aarti.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

System kast w Indiach, kilka faktów i ciekawostek

Kasty w Indiach, system kast, o co w tym wszystkim chodzi? Indyjski system kastowy, który dzieli Hindusów na różne grupy społeczne w zależności od ich pracy i urodzenia liczy sobie według naukowców ponad 3000 lat. W systemie Hindusi są podzieleni na cztery klasy w oparciu o zasadę „varna”, co dosłownie oznacza „kolor”: braminów (klasa kapłańska); Kshatriyas (klasa rządząca, administracyjna i wojownicza); Vaishyowie (klasa rzemieślników, handlarzy, rolników i kupców); i Shudras (pracownicy fizyczni). Są też ludzie spoza systemu, w tym plemiona i Dalici, znani wcześniej jako „niedotykalni”, chociaż termin ten budzi kontrowersję. Niedotykalni w Indiach zajmują się najczęściej najbardziej nieczystymi pracami takim jak ubój zwierząt, praca w kanalizacji, sprzątanie latryn, usuwanie zmarłych zwierząt, czy pochówek i kremacja zmarłych.   Pojęcie „jati” oznaczające „narodziny” również leży u podstaw systemu kastowego i powoduje jego rozróżnienie na tysiące trudnych do zdefiniowania podgrup

Who are Aghori Babas? Controversial and mysterious monks or maybe dreadful Neckrophiles?

Aghori Baba In India, one can come across countless different denominations and sects, as well as the associated with them monks called Sadhus or Babas, who usually play the role of holy men or gurus.                                    One of the most mysterious communities in India is Aghori Baba (in Hindi Aghori means h orrible, frightful, hateful: also vile, filthy, disgusting, loathsome  ) or members of a small sect (we speak of the number of several hundred followers) who belong to the ascetic tantric movement. They are associated with posthumous rituals and cremation. Most of Aghori Baba live in cremation sites and cemeteries. They can also be found in Varanasi, where smeared with human ashes and a human skull in their hand are sometimes noticed on the ghats in Varanasi or Pasupaniath in Nepal.                                                                                    Aghora's Faith Aghoris are worshipers of Shiva deity, mainly the avatar of Bhairawa -  the form of th

Aghori Baba- Kontrowersyjni mnisi czy Nekrofile ?

A ghori Baba  W Indiach możemy spotkać się z niezliczoną ilością różnych wyznań oraz sekt, a także związanych z nimi mnichami Sadhu czy Baba, którzy penią funckę świętych mężów czy guru.                                     Jedną z najbardziej tajemniczych społeczności w Indiach są właśnie Aghori Baba (w języku hindi Aghori znaczy nieczysty) czyli członkowie nielicznej sekty (mówi się o liczbie kilkuset wyznawców) należącej do ascytecznego kierunku  tantrycznego. Są oni związani z rytułałami pośmiertnymi i kremacją. Większość Aghori Baba zamieszkaje terny miejsc kremacji oraz cmentarzy. Można ich równie spotkać w Varanasi, gdzie  posypani ludzkimi prochami  z ludzką czaszkę w dłoni są czasem spotykani na ghatach w Varanasi lub Pasupaniath w Nepalu.                                                                                    Wiara Aghori Aghori są czcicielami bóstwa Śiwy,  głównie awatara Bhairawy czyli formy boga Śiwy związanego ze śmiercią   i jego kobiecym odpowiednikiem boginią