Skip to main content

Indian street food, blog about India

Tasting Indian street food


In this part of the blog I will post information about so called Indian fast food or street food sold at street stalls in many cities and towns of India. I will list here the most popular street food that are available in almost every city of India, mostly veg and the most delicious.

Fast food in India is not kebabs,  fries or hot dogs Indian street food is a whole bunch of various mini dishes or snacks that can be bought extremely cheap at street stalls. They are seasoned, aromatic often fried in deep oil with  addition of sauces and they simply taste amazing. From my point of view, they are much healthier than those available in Europe due to the fact that they are largely vegan, with a large amount of spices, which, as we know have a huge pro-health effect and are prepared from the scratch, mostly without any half-products.
Indian street food is also a great idea to discover the flavors of India or get to know India through the sense of taste. The people here love street delicacies and festivals of street food  which are often organized in India. Places that are worth choosing for a tour of India street food are larger cities such as - Delhi (especially Old Delhi), Mumbai (around Colaba) or the surreal city of Varanasi. The capital of India is one of the best places for street food, Delhi offers a variety of roadside street stalls.
Indian street food raises a lot of controversy among foreigners due to a common opinion on low hygiene standards of street food outlets and  belief that there is a high risk of getting gastric problems or other diseases. In this article I do not want to absolutely encourage to this type of food especially people who are in India for the first time and want to avoid health problems. However, in India you can find a lot of nice-looking street food stalls and maybe tourists should choose such places to try Indian street food combining such an experience with eating food in good restaurants.It should also be emphasized that most of the dishes are deep oil fried dishes.
Number one among India street food is undoubtedly


1. Samosa - a triangular dumpling fried in deep oil or sometimes baked in an oven with vegetables and spices with the addition of hot sauces.2. Momo - Nepalese cuisine, but available in many places in India (especially in Delhi) - small flour steam cooked dumplings with vegetables or meat prepared ...... with the addition of sauces.

3. Veg or chicken noodles
It is  thin pasta with vegetables or chicken prepared in a wok with a choice of sauces. In India, a version of Maggi is also available, i.e. pasta from the Maggi packet with the addition of fresh vegetables.

4. Aloo tikki
That is the most delicious snack of the state of Uttar Pradesh. It consists of boiled potatoes and various spices served hot with sauce.5. Vada Pao
Mumbai, the Indian version of the burger and the most popular dishes straight from the heart of Maharashtra. Vada Pao is the most liked and important food product, it consists of fried potato noodles called vada served in a roll, with toppings such as red or green chutney and fried green chili peppers. The famous vegetarian fast food comes from Maharashtra.

6. Chole badhure
Punjabi dish, but very popular in the cities of India especially in Delhi. It is a white chickpea with fried maida flour in deep oil. Chole badhure is often consumed with lassi. 7. Idli sambar
A common breakfast product served with a combination of chutney and sambar. Idli or flattened rice flour dumplings and spherical lentils with sambar. Sambhar - the type of sauce that tastes so good with idlis is made of tamarind and peas.


8. Mirchi bajjis
Cities such as Hyderbad or Jodhpur are famous for Mirchi bajjis - a popular snack consisting of chilli sausages in deep-fried batter, sometimes stuffed with other vegetables.
9. Litti Chokha
It's the best breakfast, lunch and dinner and one of the most important delicacies in Bihar cuisine. Prepared from whole grain flour stuffed with sattu (black chana powder), herbs and spices baked, and then sprinkled with ghee. 10 Poha or poha jalebi
Fried flakes of flattened rice cooked with onions, potatoes, curry leaves and coriander properly seasoned.11. Jalebi - deep-fried Indian sweets made from maida and sugar syrup12. Bread omelette or egg roll - i.e. omelette in bread or egg rolls sold, for example, in Calcutta


Comments

Popular posts from this blog

Who are Aghori Babas? Controversial and mysterious monks or maybe dreadful Neckrophiles?

Aghori Baba In India, one can come across countless different denominations and sects, as well as the associated with them monks called Sadhus or Babas, who usually play the role of holy men or gurus.                                    One of the most mysterious communities in India is Aghori Baba (in Hindi Aghori means h orrible, frightful, hateful: also vile, filthy, disgusting, loathsome  ) or members of a small sect (we speak of the number of several hundred followers) who belong to the ascetic tantric movement. They are associated with posthumous rituals and cremation. Most of Aghori Baba live in cremation sites and cemeteries. They can also be found in Varanasi, where smeared with human ashes and a human skull in their hand are sometimes noticed on the ghats in Varanasi or Pasupaniath in Nepal.                                                                                    Aghora's Faith Aghoris are worshipers of Shiva deity, mainly the avatar of Bhairawa -  the form of th

System kast w Indiach, kilka faktów i ciekawostek

Kasty w Indiach, system kast, o co w tym wszystkim chodzi? Indyjski system kastowy, który dzieli Hindusów na różne grupy społeczne w zależności od ich pracy i urodzenia liczy sobie według naukowców ponad 3000 lat. W systemie Hindusi są podzieleni na cztery klasy w oparciu o zasadę „varna”, co dosłownie oznacza „kolor”: braminów (klasa kapłańska); Kshatriyas (klasa rządząca, administracyjna i wojownicza); Vaishyowie (klasa rzemieślników, handlarzy, rolników i kupców); i Shudras (pracownicy fizyczni). Są też ludzie spoza systemu, w tym plemiona i Dalici, znani wcześniej jako „niedotykalni”, chociaż termin ten budzi kontrowersję. Niedotykalni w Indiach zajmują się najczęściej najbardziej nieczystymi pracami takim jak ubój zwierząt, praca w kanalizacji, sprzątanie latryn, usuwanie zmarłych zwierząt, czy pochówek i kremacja zmarłych.   Pojęcie „jati” oznaczające „narodziny” również leży u podstaw systemu kastowego i powoduje jego rozróżnienie na tysiące trudnych do zdefiniowania podgrup

Mumbaj, co zobaczyć? Blog o Indiach

Mumbaj, co zobaczyć, przewodnik  Niesamowite miasto o wielu obliczach, blog o Indiach, blog o Indiach W tym poście chciałabym podzielić się moim osobistym doświadczeniem z wielu wizyt w Mumbaju - największym mieście w Indiach i 12 najbogatszym na świecie, znanym również jako Bombaj. Jest to jendo z moich ulubionych miast w Indiach, do którego zawsze  przylatuje z uśmiechem i nutką ekscytacji zazwyczaj  w celu pracy czyli oprowadzenia wycieczek, odwiedzin przyjaciół czy też załatwienia spraw urzędowych.   Nazwa miasta została zmieniona na Mumbai w 1995 r. ze względu na fakt, że poprzednia nazwa Bombaj była kojarzona z brytyjskim kolonializmem. Aktualna nazwa wywodzi się od boginii Mumby (awatar  żony Shivy Parvati), która jest patronką miasta i w południowej części miata znajduje się nawet świątynia poświęcona owej bogini (Bhuleswar, Maumba Devi temple). Panuje powszechne przekonanie, że duże miasta powinny być pomijane z powodu nieustającego hałasu i gwaru,