Przejdź do głównej zawartości

Rishikesh, a town of yoga and the Beatles, blog about India

Rishikesh, a town of the Beetles and yoga


Rishikesh is a city which is the international capital of yoga located in the northern part of India at the foot of the Himalayas on the Ganges River, which is best reached from Delhi by car or by night train. The distance from Delhi is about 250 km (about 9 hours by car). The city is located in the state of Uttarakhand.
It is a town with a specific ambiance because in addition to its charming location, it offers a stay in one of hundreds of ashrams, where people from all over the world practice yoga and meditate. If you wish to rest far away from bustling and noisy India Rishikesh is the right choice. Rishikesh offers numerous yoga courses in many schools and ashrams under the guidance of experienced masters. It is also a place where it is difficult to get meat dishes and alcohol, but cannabis is offered to tourists at every step.It is worth visiting the following places in this town:


  - the Beetles ashram - a place where in the 1960s members of The Beetles meditated, drawing inspiration, living and taking part in  a transcendental yoga course. After that the place became so famous that it was visited by such celebrities like Mia Farrow or Donovan. The period when the Beetles stayed turned out to be the Beatles' most creative period for songwriting.
Thanks to this, the place is so significant and willingly visited by fans and interested foreigners. The ashram is currently open to the public and in under partial renovation because it had been abandoned for many years,its gates shuttered, its forest grounds unkempt. It is worth going to this place with a local guide who would tell you the interesting history, show meditative "caves" and the home of the founder of the ashram - Maharishi Mahesha Yogi. The guide will also reveal controversial facts about the founder.


 - take a walk around Rishikesh visiting the temples and ashrams near the Laxman Jhula Bridge, among others a multi-story temple dedicated to various deities on the banks of the Ganges River - Swarg Niwas Mandir and Shri Trayanbakshwar Mandir take a walk around the second Ram Jhula bridge to visit the temples, ashrams and the largest Triveni ghat. I recommend the Parmarth Niketan ashram with interesting architecture and a unique atmosphere of the place.

- take a stroll  to the ghats on the Ganges River, where Hindus taking a purifying baths, I also recommend booking rafting or a boat trip.


- do shopping in numerous shops and stalls. I recommend buying cosmetics and Ayurvedic medications, numerous oils, natural perfumes, textiles, clothes and other trinkets.
 - have dinner in a rooftop restaurant with a view of the Ganges, there are really plenty of them in the town 
- it is also worth going to the nearby town of Haridwar - 24 km from Rishikesh to watch the "Aarti" sunset ceremony during which oil lamps are set on the water. It is recommended to hang out and walk on the ghats on the river Ganges; There is  the largest and most important ghat Har ki Pauri, where Vishnu is said to have left his footprint on the stone.


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

System kast w Indiach, kilka faktów i ciekawostek

Kasty w Indiach, system kast, o co w tym wszystkim chodzi? Indyjski system kastowy, który dzieli Hindusów na różne grupy społeczne w zależności od ich pracy i urodzenia liczy sobie według naukowców ponad 3000 lat. W systemie Hindusi są podzieleni na cztery klasy w oparciu o zasadę „varna”, co dosłownie oznacza „kolor”: braminów (klasa kapłańska); Kshatriyas (klasa rządząca, administracyjna i wojownicza); Vaishyowie (klasa rzemieślników, handlarzy, rolników i kupców); i Shudras (pracownicy fizyczni). Są też ludzie spoza systemu, w tym plemiona i Dalici, znani wcześniej jako „niedotykalni”, chociaż termin ten budzi kontrowersję. Niedotykalni w Indiach zajmują się najczęściej najbardziej nieczystymi pracami takim jak ubój zwierząt, praca w kanalizacji, sprzątanie latryn, usuwanie zmarłych zwierząt, czy pochówek i kremacja zmarłych.   Pojęcie „jati” oznaczające „narodziny” również leży u podstaw systemu kastowego i powoduje jego rozróżnienie na tysiące trudnych do zdefiniowania podgrup

Who are Aghori Babas? Controversial and mysterious monks or maybe dreadful Neckrophiles?

Aghori Baba In India, one can come across countless different denominations and sects, as well as the associated with them monks called Sadhus or Babas, who usually play the role of holy men or gurus.                                    One of the most mysterious communities in India is Aghori Baba (in Hindi Aghori means h orrible, frightful, hateful: also vile, filthy, disgusting, loathsome  ) or members of a small sect (we speak of the number of several hundred followers) who belong to the ascetic tantric movement. They are associated with posthumous rituals and cremation. Most of Aghori Baba live in cremation sites and cemeteries. They can also be found in Varanasi, where smeared with human ashes and a human skull in their hand are sometimes noticed on the ghats in Varanasi or Pasupaniath in Nepal.                                                                                    Aghora's Faith Aghoris are worshipers of Shiva deity, mainly the avatar of Bhairawa -  the form of th

Aghori Baba- Kontrowersyjni mnisi czy Nekrofile ?

A ghori Baba  W Indiach możemy spotkać się z niezliczoną ilością różnych wyznań oraz sekt, a także związanych z nimi mnichami Sadhu czy Baba, którzy penią funckę świętych mężów czy guru.                                     Jedną z najbardziej tajemniczych społeczności w Indiach są właśnie Aghori Baba (w języku hindi Aghori znaczy nieczysty) czyli członkowie nielicznej sekty (mówi się o liczbie kilkuset wyznawców) należącej do ascytecznego kierunku  tantrycznego. Są oni związani z rytułałami pośmiertnymi i kremacją. Większość Aghori Baba zamieszkaje terny miejsc kremacji oraz cmentarzy. Można ich równie spotkać w Varanasi, gdzie  posypani ludzkimi prochami  z ludzką czaszkę w dłoni są czasem spotykani na ghatach w Varanasi lub Pasupaniath w Nepalu.                                                                                    Wiara Aghori Aghori są czcicielami bóstwa Śiwy,  głównie awatara Bhairawy czyli formy boga Śiwy związanego ze śmiercią   i jego kobiecym odpowiednikiem boginią