Przejdź do głównej zawartości

Swastika symbol in India, meaning and roots. Blog about IndiaSwastika in INDIA. What does swastika mean?

Today I am going to write about one of my favorite symbols in India - swastika, which in Asia means something completely different contrary to a popular belief.


 If you have ever been  to India or Asia, there is high probability that you have seen a swastika sign and you may have felt a bit uncomfortable. That happens because in European culture swastika sign has a negative connotation and is associated with Nazism and Hitler, so mainly is connected with very negative things like  mass murdering, cruelty as well as totalitarian system. 

What does swastika mean? 

However, in India and also in other Asian countries  the clockwise symbol (we must note that Nazism symbol is anticlockwise) means something totally opposite and the sign is supposed to evoke happiness and promote prosperity. It is simply a lucky symbol which one can find in India in the temples, in front of many homes as mandalas, on the doors and even on the documents and financial statements. The symbol is also used for performing religious rituals and is a favorite symbol of the festival of lights called Divali. It is hard to perform rituals without this highly respected and significant symbol.


 The clockwise swastika is a solar symbol of god of the sun Surya and suggests the motion of the sun in India (the northern hemisphere), where it appears to enter from the east, then ascend to the south at midday, exits to the west

What does exactly mean a word swasti?

The word has the roots in Vedas - the ancient sacred Hindu books and consists of two words 

su means good and asti means it is, so all the word means  can be translated as it is good.  In Vedas the word means prosperity, happiness, well being and health.
The team of archaeologists also suggested swastikas are the oldest ever discovered and pre-date the Harappan civilisation, which thrived in the Indus Valley between about 3,300 and 1,300 BC, so the sign is extremely old and much older than Hitler ideology.

Meaning in Buddism and Jain religion 

 For Buddhists, the swastika signifies the Buddha’s footprints and heart. For Jains, the swastika is the symbol of the seventh tirthankara (literally “ford-maker,” one of the liberated souls showing the way for others in the Jain tradition), with the arms symbolizing one of the four places a soul can be reborn in the cycle of birth and death.


We must remember that the symbol also appeared in other civilizations and cultures and meant the solar sign, eternity or life. We can see the symbol used by the Ancient Greece, Slovian, in the early Christianity and even North America.

We can say, it is really sad and ironic that such a meaningful symbol as swastika has become a symbol mainly recognizable as a symbol of hatred and even banned in Europe. Swastika is the best example of how one thing can have a completely different meaning in different cultures. Getting to know the culture of a given country and talking to the locals is a great way to broaden horizons, a way to understand the world, which helps clear up any misunderstandings about local customs and beliefs.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

System kast w Indiach, kilka faktów i ciekawostek

Kasty w Indiach, system kast, o co w tym wszystkim chodzi? Indyjski system kastowy, który dzieli Hindusów na różne grupy społeczne w zależności od ich pracy i urodzenia liczy sobie według naukowców ponad 3000 lat. W systemie Hindusi są podzieleni na cztery klasy w oparciu o zasadę „varna”, co dosłownie oznacza „kolor”: braminów (klasa kapłańska); Kshatriyas (klasa rządząca, administracyjna i wojownicza); Vaishyowie (klasa rzemieślników, handlarzy, rolników i kupców); i Shudras (pracownicy fizyczni). Są też ludzie spoza systemu, w tym plemiona i Dalici, znani wcześniej jako „niedotykalni”, chociaż termin ten budzi kontrowersję. Niedotykalni w Indiach zajmują się najczęściej najbardziej nieczystymi pracami takim jak ubój zwierząt, praca w kanalizacji, sprzątanie latryn, usuwanie zmarłych zwierząt, czy pochówek i kremacja zmarłych.   Pojęcie „jati” oznaczające „narodziny” również leży u podstaw systemu kastowego i powoduje jego rozróżnienie na tysiące trudnych do zdefiniowania podgrup

Aghori Baba- Kontrowersyjni mnisi czy Nekrofile ?

A ghori Baba  W Indiach możemy spotkać się z niezliczoną ilością różnych wyznań oraz sekt, a także związanych z nimi mnichami Sadhu czy Baba, którzy penią funckę świętych mężów czy guru.                                     Jedną z najbardziej tajemniczych społeczności w Indiach są właśnie Aghori Baba (w języku hindi Aghori znaczy nieczysty) czyli członkowie nielicznej sekty (mówi się o liczbie kilkuset wyznawców) należącej do ascytecznego kierunku  tantrycznego. Są oni związani z rytułałami pośmiertnymi i kremacją. Większość Aghori Baba zamieszkaje terny miejsc kremacji oraz cmentarzy. Można ich równie spotkać w Varanasi, gdzie  posypani ludzkimi prochami  z ludzką czaszkę w dłoni są czasem spotykani na ghatach w Varanasi lub Pasupaniath w Nepalu.                                                                                    Wiara Aghori Aghori są czcicielami bóstwa Śiwy,  głównie awatara Bhairawy czyli formy boga Śiwy związanego ze śmiercią   i jego kobiecym odpowiednikiem boginią

10 najważniejszych miejsc w Varanasi, które powinieneś odwiedzić

10 najważniejszych miejsc w Varanasi, które powinieneś odwiedzić 1.Świątynia bogini Durgi nazywana świątynią małp Dedykowana bogini Durdze jest symbolem kobiecej boskości. Uważa się, że bóstwo obecne w tej świątyni zmaterializowało się z powietrza i nie zostało stworzone przez żadnego człowieka. Inną oznaką feminizmu  tej świątyni jest to, że została ona ufundowana przez kobietę - bengalską Maharani, która zgodnie z jej życzeniem została zbudowana w stylu architektury Nagara. Najciekawszym faktem dotyczącym tej świątyni jest być może fakt, że codziennie odwiedza ją kilka małp. W rzeczywistości jest tu tak wiele małp, że często nazywa się to miejsce „Świątynią Małp”.   2.Visvanth w Varanasi Znajduje się na terenie Uniwersytetu Hinduskiego Banaras i codziennie odwiedzają ją turyści. Rodzina Birla, która odniosła ogromny sukces jako grupa przedsiębiorców w Indiach, zleciła jego budowę, a miejscowi nazwali ją Świątynią Birla. Wspaniałą rzeczą w świątyni jest to, że nie jest to tylko jede