Przejdź do głównej zawartości

Interesting facts about India which you must read
Interesting facts about India 

There are some very interesting facts about India which you probably don't know:


 1. India once was a continent

Over 100 million years ago, when dinosaurs roamed the earth, most of territory which is now India was an island.

2. The capital of India since August 15, 1947 with 22 million inhabitants (the entire agglomeration) has been New Delhi. 

Until that day, India had been subject to the UK, and the capital was in Calcutta. However, the largest Indian city is Mumbai.


3.The Indian flag called Tiranga consists of three horizontal stripes 

Flag colors are:  saffron, white and green. They symbolize courage and sacrifice; truth and peace; religiosity, fertility and chivalry. There is also a second interpretation in which the saffron color symbolizes Hinduism, while the green symbolizes Islam - these are the two most popular religions of the region. In this sense, whiteness is reconciliation and symbolizes peace between two  religions. In the central part of the flag there is a form of the Buddhist Dharma Wheel, it is nothing but a wheel of justice and law. The flag has been functioning as the official symbol of this country since July 22, 1947.


4. A big number of the rich people in INDIA

Over a million inhabitants of this country have accumulated more than a million dollars. Unfortunately, most Indians must live on less than two dollars a day.


5. Post offices 

The country has the most post offices around the world - over 150,000 branches.

 6. McDonald's
Mc Donald's restaurants in India serve vegetarian burgers and many different veg dishes next to chicken burgers. Beef is not sold due to religion reasons and the fact that around 70 percent of the Indian population are vegetarians. 

7. Seasons in India

The calendar in this country has six seasons - spring, summer, monsoon, autumn, winter and  Prevernal season. They are divided among the twelve months of a calendar with each season having a span of exactly two months.


8. It is illegal for tourists to take the Indian Rupee outside of India.


9. Mumbai air

Studies have shown that inhaling the air in Mumbai for one day equals 100 cigarettes.


10. The largest family in the world lives in India, the head of the family is a man with 39 wives and 94 children.


11. Policemen in the state of Madhya Pradesh 

They receive a small salary increase for having a small mustache - 30 RSP.

12. Showing feelings

Men show affection for hands. Generally, Indians do not publicly show affection to their wives and partners. This is considered indecent. Sensitivity between male friends, however, are not uncommon and are treated as something absolutely normal, without any overtones.

13. Not many people pay taxes in India

This is not a very good thing, although it sounds cool. No taxes means a poorer state. Agriculture is not taxed in India, and most people work on farms. Over 50% of Indians live on farming. Another big group that doesn't pay taxes are manual workers who find it difficult to prove how much they earn and how much they work.

14 Indian newspaper  in great demand

We prefer to find out "what's up in politics" from the internet. In India, however, paper newspapers are still the most popular for many reasons. First of all, not many people have access to a computer or smartphone, and internet charges are very high. Secondly, Hindus speak many dialects, so newspapers are printed in different languages in different regions. And thirdly, if you read the newspaper, you can sell it to someone on the street for a slightly lower price.

15.  Cast system

Hinduism differs from other religions primarily in the belief that people are not equal. Hence, the division into castes and passivity towards one's fate. Morality and the canon of values are completely different from Christianity. We think differently and it is difficult for us to accept the views of Hindus, for example, if a child is born without a hand or with a congenital disease, then the Hindu may say that it was because in his previous life he was bad and he had a bad karma.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

System kast w Indiach, kilka faktów i ciekawostek

Kasty w Indiach, system kast, o co w tym wszystkim chodzi? Indyjski system kastowy, który dzieli Hindusów na różne grupy społeczne w zależności od ich pracy i urodzenia liczy sobie według naukowców ponad 3000 lat. W systemie Hindusi są podzieleni na cztery klasy w oparciu o zasadę „varna”, co dosłownie oznacza „kolor”: braminów (klasa kapłańska); Kshatriyas (klasa rządząca, administracyjna i wojownicza); Vaishyowie (klasa rzemieślników, handlarzy, rolników i kupców); i Shudras (pracownicy fizyczni). Są też ludzie spoza systemu, w tym plemiona i Dalici, znani wcześniej jako „niedotykalni”, chociaż termin ten budzi kontrowersję. Niedotykalni w Indiach zajmują się najczęściej najbardziej nieczystymi pracami takim jak ubój zwierząt, praca w kanalizacji, sprzątanie latryn, usuwanie zmarłych zwierząt, czy pochówek i kremacja zmarłych.   Pojęcie „jati” oznaczające „narodziny” również leży u podstaw systemu kastowego i powoduje jego rozróżnienie na tysiące trudnych do zdefiniowania podgrup

Aghori Baba- Kontrowersyjni mnisi czy Nekrofile ?

A ghori Baba  W Indiach możemy spotkać się z niezliczoną ilością różnych wyznań oraz sekt, a także związanych z nimi mnichami Sadhu czy Baba, którzy penią funckę świętych mężów czy guru.                                     Jedną z najbardziej tajemniczych społeczności w Indiach są właśnie Aghori Baba (w języku hindi Aghori znaczy nieczysty) czyli członkowie nielicznej sekty (mówi się o liczbie kilkuset wyznawców) należącej do ascytecznego kierunku  tantrycznego. Są oni związani z rytułałami pośmiertnymi i kremacją. Większość Aghori Baba zamieszkaje terny miejsc kremacji oraz cmentarzy. Można ich równie spotkać w Varanasi, gdzie  posypani ludzkimi prochami  z ludzką czaszkę w dłoni są czasem spotykani na ghatach w Varanasi lub Pasupaniath w Nepalu.                                                                                    Wiara Aghori Aghori są czcicielami bóstwa Śiwy,  głównie awatara Bhairawy czyli formy boga Śiwy związanego ze śmiercią   i jego kobiecym odpowiednikiem boginią

10 najważniejszych miejsc w Varanasi, które powinieneś odwiedzić

10 najważniejszych miejsc w Varanasi, które powinieneś odwiedzić 1.Świątynia bogini Durgi nazywana świątynią małp Dedykowana bogini Durdze jest symbolem kobiecej boskości. Uważa się, że bóstwo obecne w tej świątyni zmaterializowało się z powietrza i nie zostało stworzone przez żadnego człowieka. Inną oznaką feminizmu  tej świątyni jest to, że została ona ufundowana przez kobietę - bengalską Maharani, która zgodnie z jej życzeniem została zbudowana w stylu architektury Nagara. Najciekawszym faktem dotyczącym tej świątyni jest być może fakt, że codziennie odwiedza ją kilka małp. W rzeczywistości jest tu tak wiele małp, że często nazywa się to miejsce „Świątynią Małp”.   2.Visvanth w Varanasi Znajduje się na terenie Uniwersytetu Hinduskiego Banaras i codziennie odwiedzają ją turyści. Rodzina Birla, która odniosła ogromny sukces jako grupa przedsiębiorców w Indiach, zleciła jego budowę, a miejscowi nazwali ją Świątynią Birla. Wspaniałą rzeczą w świątyni jest to, że nie jest to tylko jede